Hướng dẫn

I. CÁCH THỨC GỬI VIDEO CLIP :

Thí sinh gửi video clip về email : giaidieutre.nvhtn@gmail.com, bằng 1 trong 3 cách sau:

  • Bài hát được upload trên youtube.com với chất lượng tốt nhất, sau đó gửi link qua email của BTC.
  • Gửi link file hoàn chỉnh được upload trên các dịch vụ chia sẻ file về mail của Ban tổ chức.
  • Gửi trực tiếp file hoàn chính (chép đĩa hoặc USB) về địa chỉ : Nhà văn hóa thanh niên, số 4 Phạm Ngọc Thạch, Quận 1.
  • Ngoài ra, ghi rõ thông tin cá nhân để tiện việc liên hệ : họ và tên, năm sinh, công việc hiện tại, địa chỉ, số điện thoại.

II. CÁCH THỨC XEM (VIEWS) VÀ BÌNH CHỌN (LIKES) :

so luot

  • Xem video clip (views) và cách tính điểm :

luot views

  • Bình chọn (Likes) và cách tính điểm :

luot likes

III. CÁCH THỨC CHIA SẺ VỀ TRANG FACEBOOK CÁ NHÂN :

share

Các bình luận

Bình luận