Đăng ký

Người đứng tên dưới đây đăng ký tham gia Sân chơi ca nhạc online “Giai điệu trẻ” là người trực tiếp và duy nhất liên lạc thông tin 2 chiều với Ban tổ chức. Đồng thời là người hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung, bản quyền của video clip gửi tham gia Sân chơi.

Người tham gia sân chơi có thể đăng ký trực tiếp tại đây hoặc gửi email với các thông tin bên dưới về địa chỉ email : giaidieutre.nvhtn@gmail.com

Họ Tên người gửi *

Địa chỉ/nơi công tác: *

Điện thoại liên hệ: *

Địa chỉ Email *

Tên bài hát tham dự sân chơi (video clip): *

Tác giả: *

Tên Người/Nhóm trình bày:

Link video clip gửi về Ban tổ chức: * (copy và dán đường link vào khung bên dưới)

Các bình luận

Bình luận